Szkolenia i mediacje


Posiadam doświadczenie w przedmiocie szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych, ubezpieczeń społecznych, podstaw prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.

Prowadzę zajęcia dla aplikantów radcowskich z zakresu ubezpieczeń społecznych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy.

W 2014 r. ukończyłam Szkolenie z Mediacji zgodne ze Standardami szkolenia mediatorów uchwalonego przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości o otrzymałam Certyfikat dyplomowanego mediatora.