Formy świadczenia usług


 

 Podstawowe formy świadczenia usług to:

 

  • udzielanie porad prawnych - ustnych i pisemnych,
  • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych),
  • prowadzenie negocjacji / mediacji  - m.in. w sprawach rozwodowych, rodzinnych, o podział majątku, w sporach sądowych,
  • reprezentacja przed sądami przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami rentowymi, urzędami.

Porady online

 

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z porady prawnej, zamówić sporządzenie odwołania, pisma procesowego, bez wizyty w kancelarii proponuję usługi "online".

 

W tym celu, należy skontaktować się ze mną (telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej, formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt) i przedstawić zagadnienie będące przedmiotem porady, przesłać skany dokumentów źródłowych. 

Na tym etapie zostanie dokonana wycena ewentualnej porady / sporządzenia pisma i wskazany zostanie numer konta do wpłacenia należności oraz termin realizacji usługi.

Wycena jest bezpłatna. Zapytanie i dokonanie wyceny nie zobowiązuje Państwa do skorzystania z usługi. 

 

Po wpłacie należnego wynagrodzenia na konto bankowe Kancelarii otrzymacie Państwo drogą elektroniczną zamówione pismo, opinię, odwołanie oraz zawsze paragon za wykonaną usługę (ewentualnie fakturę na życzenie klienta). Wynagrodzenie obejmuje również rozmowę telefoniczną (omówienie przekazanego pisma, opinii, odwołania). 

 

Zapraszam do korzystania z tej formy, pozwala ona zoptymalizowac koszty i czas załatwienia sprawy.