O kancelarii


 

 

 

 Kancelaria działa w ramach Zespołu Kancelarii Prawniczych,

którego siedziba znajduje się w Bydgoszczy
przy ulicy Obrońców Bydgoszczy 8/6a.

 

 

 

Oferta skierowana jest dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

 

Oferta dla osób fizycznych obejmuje:

- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS - podleganie ubezpieczeniu społecznemu, świadczenia - emerytury, wcześniejsze emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, renty, zasiłki chorobowe, zasiłki macierzyńskie, WBE, ZER MSWiA),

 

Oferta dla przedsiębiorców obejmuje:

- sprawy z zakresu zamówień publicznych - weryfikacja dokumentacji przetargowej, sporządzanie pism, pomoc w przygotowaniu oferty, odwołania, reprezentacja przed KIO,

- sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych,

- przygotowanie projektów umów, analiza zawieranych umów, negocjacje, windykacja należności, w szczególności w branży budowlanej. 

 

Oferta dla placówek oświatowych obejmuje:

- obsługę procesów zakupowych (również w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) - szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, przygotowanie dokumentacji przetargowej, weryfikacja ofert, sporządzanie projektów umów.