Zamówienia publiczne


Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych, reprezentując Zamawiających, jak i Wykonawców.

 

Od 2004 r. jestem członkiem Komisji Przetargowej jednego z organów administracji rządowej. 

 

W ramach swojej praktyki oferuję m.in. przygotowanie dokumentacji przetargowej, nadzór nad procedurami udzielania zamówień, sporządzanie opinii prawnych, wnoszenie odwołań od decyzji Zamawiających do Krajowej Izby Odwoławczej, reprezentacja w postępowaniu przed KIO oraz praktyczne szkolenia dla pracowników Zamawiającego lub dla Wykonawców z zakresu zamówień publicznych.

 

Zapraszam do zapoznania się z certyfikatami i referencjami w tym zakresie.